گردوی من
خانه / چراغ پارکی

چراغ پارکی

چگونه می‌توان روشنایی را کنترل کرد؟

چگونه می‌توان روشنایی را کنترل کرد؟

چگونه می‌توان روشنایی را کنترل کرد؟ سوالی که نیازمند ارائه راهکارهای اصولی و منطقی و بر پایه استانداردهای بین المللی می باشد. روشنایی یک عامل مهم در ایجاد و تأثیرگذاری بر محیط‌ها است.برای اینکه بهتر بدانیم چگونه می‌توان روشنایی را کنترل کرد؟ باید بتوانیم تنظیم و مدیریت سطح نور موجود …

توضیحات بیشتر »